บริการ โปรโมทเว็บไซต์ ใน Google Adwords

โปรโมทเว็บไซต์ ธุรกิจ สินค้า และบริการให้ขึ้นหน้า 1 Google เพื่อเพิ่มการรับรู้จากกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มยอดขายช่องทาง Online ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing เพื่อการเลือก Keywords ให้ทรงพลังและเหมาะสมกับแบรนด์ที่สุด

ขั้นตอนการทำโฆษณากับเรา

1.ส่งเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊คแฟนเพจเข้ามา

2.ชำระเงิน พร้อมแจ้งการโอนเงิน

3.ดำเนินการ ผลิตโฆษณา

สอบถามบริการการตลาดออนไลน์ โทร 02 550 7927