ราคาเว็บไซต์ รูปแบบธรรมดา
Basic
ราคาแบบเหมาจ่าย ไม่เกิน 5 หน้า
7,500 ฿
6,500 ฿

รับทำเว็บไซต์ รูปแบบธรรมดา หรือเอกสารภายในเว็บไซต์

คิดราคาแบบเหมาจ่ายในกรณีสั่งทำเว็บไซต์ *ราคาขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เว็บ 2 ภาษา คิดเพิ่มจากราคาเดิม 50%

ซื้อเลย
Standard
ราคาแบบเหมาจ่าย ไม่เกิน 10 หน้า
12,000 ฿
10,000 ฿

รับทำเว็บไซต์ รูปแบบธรรมดา หรือเอกสารภายในเว็บไซต์

คิดราคาแบบเหมาจ่ายในกรณีสั่งทำเว็บไซต์ *ราคาขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เว็บ 2 ภาษา คิดเพิ่มจากราคาเดิม 50%

ซื้อเลย
Pro
ราคาแบบเหมาจ่าย ไม่เกิน 20 หน้า
21,000 ฿
18,500 ฿

รับทำเว็บไซต์ รูปแบบธรรมดา หรือเอกสารภายในเว็บไซต์

คิดราคาแบบเหมาจ่ายในกรณีสั่งทำเว็บไซต์ *ราคาขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เว็บ 2 ภาษา คิดเพิ่มจากราคาเดิม 50%

ซื้อเลย
Premium
ราคาแบบเหมาจ่าย ไม่เกิน 40 หน้า
39,000 ฿
32,000 ฿

รับทำเว็บไซต์ รูปแบบธรรมดา หรือเอกสารภายในเว็บไซต์

คิดราคาแบบเหมาจ่ายในกรณีสั่งทำเว็บไซต์ *ราคาขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เว็บ 2 ภาษา คิดเพิ่มจากราคาเดิม 50%

ซื้อเลย
ราคาเว็บไซต์ รูปแบบบริหารจัดการข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
Basic
ราคาแบบเหมาจ่าย ไม่เกิน 5 หน้า
10,000 ฿
8,500 ฿

รับทำเว็บไซต์ รูปแบบธรรมดา หรือเอกสารภายในเว็บไซต์

คิดราคาแบบเหมาจ่ายในกรณีสั่งทำเว็บไซต์ *ราคาขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เว็บ 2 ภาษา คิดเพิ่มจากราคาเดิม 50%

ซื้อเลย
Standard
ราคาแบบเหมาจ่าย ไม่เกิน 10 หน้า
18,000 ฿
15,000 ฿

รับทำเว็บไซต์ รูปแบบธรรมดา หรือเอกสารภายในเว็บไซต์

คิดราคาแบบเหมาจ่ายในกรณีสั่งทำเว็บไซต์ *ราคาขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เว็บ 2 ภาษา คิดเพิ่มจากราคาเดิม 50%

ซื้อเลย
Pro
ราคาแบบเหมาจ่าย ไม่เกิน 20 หน้า
25,000 ฿
22,500 ฿

รับทำเว็บไซต์ รูปแบบธรรมดา หรือเอกสารภายในเว็บไซต์

คิดราคาแบบเหมาจ่ายในกรณีสั่งทำเว็บไซต์ *ราคาขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เว็บ 2 ภาษา คิดเพิ่มจากราคาเดิม 50%

ซื้อเลย
Premium
ราคาแบบเหมาจ่าย ไม่เกิน 40 หน้า
42,000 ฿
39,000 ฿

รับทำเว็บไซต์ รูปแบบธรรมดา หรือเอกสารภายในเว็บไซต์

คิดราคาแบบเหมาจ่ายในกรณีสั่งทำเว็บไซต์ *ราคาขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เว็บ 2 ภาษา คิดเพิ่มจากราคาเดิม 50%

ซื้อเลย