วิธีชำระเงิน
โอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือ ทาง ATM

หลังจากท่านได้โอนเงินผ่านธนาคารแล้ว กรุณาแจ้งชำระเงิน แล้วกรอกรายละเอียดการชำระเงิน หลักจากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้ว กรุณารอผลการอนุมัติการชำระเงินภายใน 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ