ค่าบริการจดโดเมนเนมทั้งหมด
Domain Register Transfer Renew
.com 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี
.net 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี
.org 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี
.in.th 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี
.co.th 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี
.ac.th 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี
.go.th 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี
.mi.th 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี
.net.th 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี
.or.th 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี
.pw 370 บาท/ปี 370 บาท/ปี 370 บาท/ปี
.in 370 บาท/ปี 370 บาท/ปี 370 บาท/ปี
.sx 1,350 บาท/ปี 1,350 บาท/ปี 1,350 บาท/ปี
.info 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี
.name 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี
.me 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี
.tv 1,350 บาท/ปี 1,350 บาท/ปี 1,350 บาท/ปี
.ws 780 บาท/ปี 780 บาท/ปี 780 บาท/ปี
.cn 330 บาท/ปี 330 บาท/ปี 330 บาท/ปี
.club 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี
.in.net 320 บาท/ปี 320 บาท/ปี 320 บาท/ปี