หมวดหมู่

  • VPS Inter (เช่า)
Cloud VPS 25GB (สำหรับเว็บขนาดเล็ก)
SSD: 20GB ปรับเป็น 25GB RAM: 0.5GB ปรับเป็น 1GB CPU: 1 Core TRANSFER: 1TB ** เหมาะกับเว็บขนาดเล็ก
฿300.00THB/เดือน
Cloud VPS 25GB (สำหรับเว็บขนาดเล็ก)
SSD: 20GB ปรับเป็น 25GB RAM: 0.5GB ปรับเป็น 1GB CPU: 1 Core TRANSFER: 1TB ** เหมาะกับเว็บขนาดเล็ก
฿300.00THB/เดือน
หมวดหมู่